Ohjeen aiheet

Pl@zan ohje Etsi

Haku-tuotteen avulla käyttäjät voivat tehdä yksinkertaisia hakyja Pl@za-sivustossa olevista tiedoista. Tiettyyn Pl@za-palveluun (esim. käyntikorttitietoihin tai keskusteluryhmän teksteihin) liittyvät hakutiedot on tallennettu palvelua vastaavaan hakuindeksiin. Haku voidaan määrittää tukemaan useita kieliä niin, että haku voi kohdistua yhteen kieleen tai kaikkiin kieliin. Tässä tapauksessa tiettyä palvelua koskevat tiedot jaetaan erillisiin kielikohtaisiin indekseihin.
Päävalikossa olevan hakukentän avulla voidaan suorittaa koko sivustoon (ts. kaikkiin käytettävissä oleviin indekseihin) kohdistuva haku. Valikossa olevan Yleinen haku -linkin avulla käyttäjä voi suorittaa haun yhdestä tai useasta itse valitsemastaan indeksistä.

Sisällys

Yleinen haku yhdestä tai useasta indeksistä

Käyttäjä voi suorittaa hakukyselyn, joka kohdistuu yhteen tai useaan käytettävissä olevaan hakuindeksiin. Yleinen haku -sivulla on luettelo kaikista käytettävissä olevista hakuindekseistä. Tämä sivu avautuu päävalikossa olevasta Yleinen haku -linkistä.

Valikoitu haku yhdestä tai useasta indeksistä:

 1. Kirjoita hakukysely Yleinen haku -sivun alareunassa olevaan hakukenttään. (Lisätietoja hakukyselyn kirjoittamisesta saat vihjeet-sivulta.)

 2. Määritä haun laajuus valitsemalla yksi tai usea hakuindeksi. Huomaa, että jos valitset numeron -1, haku kohdistuu oletuksena kaikkiin hakuindekseihin.

 3. Jos haku on määritetty tukemaan useita kieliä, voit valita, kohdistuuko haku kaikkiin kieliin vai vain tiettyihin kieliin.

 4. Voit muuttaa hakutulosten esitystapaa näyttöasetuksista. Lisätietoja on kohdassa Hakutulosten tarkasteleminen.

 5. Napsauta Haku-painiketta. Haun tuloksena saadaan luettelo linkkejä Pl@za-sivuihin, joilla haettavat sanat tai lauseet esiintyvät. Lisätietoja on kohdassa Hakutulosten tarkasteleminen.

  Huomautus: Hakukysely kohdistuu indeksoitujen tietojen Sisältö-, Otsikko- ja Tekijä-kenttiin.

Kunkin indeksin oikealla puolella olevaa linkkiä voidaan käyttää tarkennettuun hakuun kyseisestä indeksistä. Tällä tavoin on esimerkiksi mahdollista etsiä Harrastukset-käyntikorteista sanaa tennis. Lisätietoja on kohdassa Tarkennettu haku yhdestä indeksistä.

Sisällysluettelo

Tarkennettu haku yhdestä indeksistä

Hakua on mahdollista tarkentaa rajoittamalla haku pelkästään tietyn indeksin yhteen tai useaan tietokenttään. Tarkennettu haku -sivu voidaan avata valitsemalla ensin päävalikosta Yleinen haku -linkki ja sitten haluttua indeksiä vastaava Tarkennettu haku -linkki.

Tarkennettu haku yhdestä indeksistä:

 1. Kirjoita Tarkennettu haku -sivulla hakukysely yhteen tai useaan sivulla näkyvään tietokenttään. (Lisätietoja hakukyselyn kirjoittamisesta saat vihjeet-sivulta.)

 2. Voit tehdä päivämäärähakuja yksittäisillä päivämäärillä tai aikajaksoilla:

  • Anna halutun aikajakson alku- ja loppupäivämäärä.

  • Jätä loppupäivämäärä tyhjäksi, jos haluat sisällyttää hakuun kaikki päivät tietystä aloituspäivämäärästä eteenpäin.

  • Jätä aloituspäivämäärä tyhjäksi, jos haluat sisällyttää hakuun kaikki päivät tiettyyn loppupäivämäärään saakka.

  • Jos haluat hakea tiettyä päivämäärää, kirjoita sekä aloitus- että lopetuspäivämääräkenttiin sama päivämäärä.

 3. Valitse haluamasi looginen hakutoiminto JA tai TAI:

  • Valitse Vastaa kaikkia perusteita (JA-toiminto), jos haluat, että haettavat tiedot vastaavat kaikkia annettuja hakuperusteita.

  • Valitse Vastaa jotakin perusteista (TAI-toiminto), jos haluat, että haettavat tiedot vastaavat vähintään yhtä annetuista hakuperusteista.

 4. Jos haku on määritetty tukemaan useita kieliä, voit valita, kohdistuuko haku kaikkiin kieliin vai vain tiettyihin kieliin.

 5. Voit muuttaa hakutulosten esitystapaa näyttöasetuksista. Lisätietoja on kohdassa Hakutulosten tarkasteleminen.

 6. Napsauta Haku-painiketta. Haun tulokseksi saadaan luettelo linkkejä Pl@za-sivuihin, joilla haettavat sanat tai lauseet esiintyvät niissä kentissä, joihin haku kohdistuu. Lisätietoja on kohdassa Hakutulosten tarkasteleminen.

Hakukenttien tyhjentäminen:

Tyhjennä-painikkeella voit tyhjentää kaikki tekstikentät, minkä jälkeen voit kirjoittaa uuden hakukyselyn.

Tarkennettu haku -sivulta poistuminen:

Kun napsautat Peruuta-painiketta, Yleinen haku -sivu palaa näyttöön.

Sisällysluettelo

Hakutulosten tarkasteleminen

Hakutulossivu tulee näyttöön automaattisesti, kun hakukysely on tehty. Jokaisen hakutuloksen yhteydessä näytetään seuraavat tiedot tai joitakin niistä:

 • Linkki: Linkin nimi, joka on sama kuin sivun otsikko. Valitsemalla tämän linkin voit avata sivun, jolla haettava teksti esiintyy.

 • Tekijä: Henkilö, joka on luonut sivulla olevat tiedot tai päivittänyt niitä. (Tätä kenttää ei tallenneta kaikille sivuille.)

 • Pisteytys: Luku, joka ilmaisee, miten hyvin linkki vastaa hakua.

 • Muokattu viimeksi: Päivämäärä, jolloin sivua on viimeksi päivitetty.

 • Yhteenveto/poiminta: Lyhyt poiminta sivun tekstistä.

Yleinen haku- ja Tarkennettu haku -sivujen Näyttöasetus-kohdassa voit muuttaa hakutulosten esitystapaa:

 • Näytä yhteenvedot: Voit valita, näytetäänkö kustakin näytössä näkyvästä hakutuloksesta yhteenveto.

 • Hakutuloksia sivua kohden: Voit valita, kuinka monta hakutulosta näytetään yhdellä sivulla. Jos olet valinnut, että yhteenvetoja ei näytetä, yhdelle sivulle mahtuu enemmän hakutuloksia. Jos hakutuloksia on enemmän kuin yhden sivun verran, tuloksia voidaan selata sivun ylä- ja alareunassa olevien linkkien avulla.

 • Lajittele tulokset: Voit määrittää, kuinka hakutulokset lajitellaan:

  • Pistemäärän mukaan - parhaiten hakua vastaava osumat näkyvät luettelossa ylimpänä ja sen jälkeen muut vastaavuuden mukaan laskevassa järjestyksessä.

  • Viimeksi muokatun mukaan - viimeksi päivitetty hakutulos näytetään ensimmäisenä, ja sen alapuolella on muut hakutulokset laskevassa järjestyksessä.

  • Otsikon mukaan - aakkosjärjestyksessä.

  • Tekijän mukaan - aakkosjärjestyksessä.

Tulossivulla näkyvän hakutoiminnon avulla voidaan suorittaa uusi hakukysely samoista indekseistä, joihin edellinen haku kohdistui (joko kaikista indekseistä tai viimeksi valituista indekseistä).

Jos näytössä ovat tarkennetun haun tulokset, Takaisin-linkillä voidaan avata alkuperäisen haun indeksisivulle ja muokata kyselyä uutta hakua varten.

Lisätietoja kyselyjen kirjoittamisesta saat vihjeet-sivulta.

Sisällysluettelo

 

Tämän sivun alkuun